Privacy

Haarlem Food Experiences is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan: wat wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook leggen wij uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Contact gegevens:

Haarlem Food Experiences
Hendrik Figeeweg 3F
2031 BJ Haarlem
Contact

Persoonsgegevens die wij verwerken

Haarlem Food Experiences verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor-en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie per e-mail en telefonisch
 • Locatie gegevens
  Gegevens over jouw activiteiten op onze website Internetbrowser en type apparaat
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming van hun ouders of voogd hebben. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@haarlemfoodexperiences.com en we verwijderen deze informatie.

Met welk doel en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Haarlem Food Experiences verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Haarlem Food Experiences analyseert gedrag (geanonimiseerd) op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Haarlem Food Experiences verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Haarlem Food Experiences neemt geen besluiten – op basis van geautomatiseerde verwerkingen – over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Haarlem Food Experiences) tussen zit.

Hoelang wij persoonsgegevens bewaren

Haarlem Food Experiences bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Het delen van persoonsgegevens met derden

Haarlem Food Experiences verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervoor vraagt Haarlem Food Experiences jou altijd eerst om toestemming. Met bedrijven die in onze opdracht jouw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Haarlem Food Experiences blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Haarlem Food Experiences maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Haarlem Food Experiences gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte inhoud en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Voor een uitleg, zie: https://veiliginternetten.nl

Logbestandinformatie

Haarlem Food Experiences verzamelt uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website, die jouw browser meestuurt wanneer je onze website bezoekt. Met het goed functioneren van de website bedoelen wij in het bijzonder het beschermen van de website tegen handelingen die de veiligheid van de website en van jouw computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals jouw IP-adres, browsertype, browserversie, de pagina’s van onze website die je bezoekt, de tijd en datum van jouw bezoek, de tijd die je op die pagina’s doorbrengt en andere statistieken.

Analytische diensten

Haarlem Food Experiences maakt gebruik van analytische diensten van derde partijen. Deze helpen ons het verkeer en de trends op de website te meten. De tools verzamelen informatie die wordt verzonden door jouw computer, onze website, de webpagina’s die je bezoekt, add-ons en andere informatie die ons helpen onze website te verbeteren. Cookies verzamelen anoniem informatie over jouw loggegevens en loggedrag. Wij gebruiken deze informatie met informatie van andere gebruikers. Hierdoor is het voor ons onmogelijk om jou als individu te identificeren. Voor onze analytische diensten maken wij gebruik van Google Analytics. Google Analytics installeert een permanente cookie in jouw webbrowser om je te identificeren. Hiermee worden jouw gegevens gedeeld met Google. Wij delen alleen gegevens met Google die wij op grond van de AVG met Google mogen delen. Je kunt volledig voorkomen dat Google Analytics je herkent door cookies in jouw browser uit te schakelen.

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Haarlem Food Experiences en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@haarlemfoodervaringen.com. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij willen je er ook op wijzen dat de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kun je doen via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonlijke gegevens beschermen

Haarlem Food Experiences neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: hello@haarlemfoodexperiences.com.

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0