Algemene voorwaarden

Haarlem, 9 juni 2022

Ons betalingsbeleid

Als iemand de foodtour mist zonder zonder voorafgaande kennisgeving aan ons, kunnen we geen enkel deel van de betaling van iemand terugbetalen.

Wij kunnen geen datumwijziging garanderen. Hoe eerder een wijziging van de reservering wordt aangevraagd, hoe groter de kans dat we aan het verzoek kunnen voldoen.

Rondleidingen vinden plaats bij minimaal 5 deelnemers. We laten je minimaal één dag van tevoren weten als de tour of ervaring niet het vereiste aantal heeft om door te gaan.

Wat betreft terugbetalingen voor geannuleerde reserveringen, is ons beleid voor openbare foodtours of ervaringen als volgt:

Voor foodtours

Voor foodtours hanteren wij het volgende annuleringsrestitutiebeleid:

 • 0% met minder dan 24 uur vóór vertrektijd
 • 50% bij opzegging tussen 24 en 48 uur vóór vertrek
 • 100% bij een opzegtermijn van meer dan 48 uur

Voor een privéboeking (privé foodtours en bedrijfsuitjes)

Voor privéboekingen hanteren wij het volgende annuleringsrestitutiebeleid:

 • 0% met een opzegtermijn van minder dan 7 dagen
 • 50% met een opzegtermijn van 7 tot 14 dagen
 • 100% met een opzegtermijn van meer dan 14 dagen

Voor speurtochten

Voor speurtochten hanteren wij het volgende annuleringsrestitutiebeleid:

 • 100% met een opzegtermijn van meer dan 7 dagen
 • 0% met een opzegtermijn van minder dan 7 dagen
 • Het eten is vooraf gereserveerd. Eventuele extra kosten dienen vóór het verlaten van het etablissement te worden betaald.

Wanneer voor een groepsboeking een factuur is verzonden, wordt de reservering bevestigd door 50% van het totaalbedrag vooraf te betalen. De resterende 50% dient uiterlijk 5 werkdagen nadat de tour of ervaring heeft plaatsgevonden te worden betaald.

Indien het volledige bedrag niet binnen de vervaldatum is betaald, zal Haarlem Food Experiences de klant een herinnering sturen om het volledige bedrag binnen 14 dagen te voldoen. Indien de klant na deze termijn nog niet heeft betaald, behoudt Haarlem Food Experiences zich het recht voor de factuur naar een incassobureau te sturen. Alle verdere juridische kosten dienen dan bovenop de hoofdsom door de klant te worden betaald.

Foodtours en ervaringen

De foodtour zal niet plaatsvinden in het geval van (ernstig) ongunstige weersomstandigheden of andere catastrofale catastrofes. In elk van deze gevallen behoudt het bedrijf Haarlem Food Experiences zich het recht voor om naar eigen inzicht te beslissen over de geschiktheid van de georganiseerde excursie. Deelnemers worden minimaal 10 uur van tevoren op de hoogte gebracht als de tour of ervaring moet worden geannuleerd.

In het geval dat de tour of experience niet doorgaat vanwege vervelende weersomstandigheden, wordt uw volledige bedrag terugbetaald of kan op verzoek een nieuwe datum worden gekozen waarop u wel aan de tour kunt deelnemen. In scenario 2 (verplaatsen) vindt geen restitutie plaats.

Bij annulering van een tour of ervaring van welke aard dan ook door Haarlem Food Experiences, om andere redenen dan in de vorige twee leden voorzien, heeft de klant recht op restitutie van het betaalde bedrag, of, indien de klant daartoe besluit heeft de klant het recht om deel te nemen aan een volgende excursie die gepland is in de volgende zeven dagen na de annulering. De vervangende excursie zal van gelijke waarde en duur zijn.

Deelnemers moeten aanwezig zijn op het afgesproken ontmoetingspunt voor de excursie. Er wordt geen restitutie verleend aan personen die niet aanwezig zijn op de afgesproken vergadertijd en -plaats. De gids wacht maximaal 15 minuten na de afgesproken vergadertijd, waarna de groep vertrekt. Bij een no-show worden de volledige kosten van de geboekte tour of ervaring in rekening gebracht.

Deelnemers verklaren dat:

 • Ze zijn in goede gezondheid en lijden niet aan kleine of grote verwondingen, ziekten of handicaps die hun vermogen om welke activiteit dan ook uit te voeren tijdens de reizen of ervaringen zouden belemmeren.
 • Ze begrijpen en accepteren volledig alle risico’s die gepaard gaan met deelname aan de rondleidingen of ervaringen, inclusief, niet-exclusief, blootstelling aan ongunstige weersomstandigheden, voedselziekte, verwondingen (bijvoorbeeld die voortvloeien uit zelf toegebrachte ongelukken of ongelukken, andere deelnemers, auto’s, voetgangers en dergelijke) en de dood.
 • Ze zijn niet onder invloed van drugs of meer dan de wettelijke hoeveelheid alcohol wanneer ze deelnemen aan de tour of ervaring. Zij vrijwaren Haarlem Food Experiences en Alle Gelieerde Entiteiten (dochterondernemingen, huidige en voormalige medewerkers, eigenaren, functionarissen, leden, managers, partners, opdrachtnemers, verzekeraars, aandeelhouders en directeuren, hierna “Alle Gelieerde Entiteiten”) van alle aanspraken op schadevergoeding in de breedste zin van het woord. tegen hen ingebrachte zin, zoals vermeld in artikel 6:106 BW tot en met 6:108 BW van de Nederlandse wet, tenzij de schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet.
 • Zij begrijpen dat Haarlem Food Experiences en Alle Gelieerde Entiteiten geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade in de breedste zin van het woord aan Deelnemers, derden of materiaal veroorzaakt tijdens hun reizen of ervaringen, zoals vermeld in artikel 6:106 BW t/m 6:108 BW van de Nederlandse Algemene Verordening Gegevensbescherming. wet, tenzij de schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.
 • Zij begrijpen dat Haarlem Food Experiences, alle aangesloten entiteiten en deelnemers aan de tour of experience gebonden zijn aan de Nederlandse wet. Als een wet wordt overtreden, zijn alle partijen aansprakelijk onder de Nederlandse jurisdictie.
 • Zij begrijpen dat Haarlem Food Experiences en alle aangesloten entiteiten geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor verlies van bagage, geld, waardevolle spullen of andere spullen tijdens de reis. Zij begrijpen dat Deelnemers aansprakelijk zijn voor schade die Haarlem Food Experiences en Alle Aangesloten Entiteiten direct of indirect mochten lijden als gevolg van het niet nakomen van bovengenoemde verplichtingen. 

 

 

 

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0